Inclusión educativa de nenos e nenas coa Síndrome de Down

Inclusión educativa de nenos e nenas coa Síndrome de Down

Inclusión educativa de nenos e nenas coa Síndrome de Down

Non hai comentarios en Inclusión educativa de nenos e nenas coa Síndrome de Down

 

Nome do proxecto: Inclusión educativa de nenos e nenas coa Síndrome de Down.

Contía da achega: 6.000,00 €

Breve descrición do proxecto: Este é un programa da Asociación Down Pontevedra “Xuntos”, dirixido a os/ás seus/súas usuarios/as menores, cuxa finalidade é que estes/as acaden un maior nivel educativo e de inclusión social a través da realización de actividades sociais e educativas.

Para levar a cabo este proxecto cóntase cun equipo multidisciplinar de profesionais que traballaran de xeito coordinado entre eles/as e en contacto directo e continuo tanto coas familias como cos colexios. A maiores, serán empregados todos aqueles recursos da comunidade que consideremos de interese para o desenvolvemento integral e a inclusión social das persoas usuarias.

Obxectivo xeral do proxecto: Acadar un maior nivel educativo e de inclusión social dos nenos/as coa Síndrome de Down a través da realización de actividades sociais e educativas.

 

logo depu


DOWN ESPAÑADOWN GALICIA
 
Proxecto cofinanciado por:   

AENOR   IQ NET

 

Back to Top