Psicomotricidade de nenos e nenas coa Síndrome de Down

Psicomotricidade de nenos e nenas coa Síndrome de Down

Psicomotricidade de nenos e nenas coa Síndrome de Down

Non hai comentarios en Psicomotricidade de nenos e nenas coa Síndrome de Down

a

a

Nome do proxecto: Psicomotricidade de nenos e nenas coa Síndrome de Down.

Contía da achega: 1.000 €

Breve descrición do proxecto: O proxecto desenvolvese en dous dos programas que forman parte do Servizo de Promoción da Autonomía Persoal (SEPAP) da entidade: O Programa de Atención Temperá e o Programa de Apoio Personalizado. O primeiro deles vai dirixido a nenos e nenas coa Síndrome de Down e/ou discapacidade intelectual de 0 a 6 anos. No Programa de Apoio Personaliza
do trabállase fundamentalmente o reforzo das aprendizaxes instrumentais básicas xunto co progresivo desenvolvemento de razoamentos lóxicos e a constante mellora da autoestima, prestando especial atención o desenvolvemento da autonomía e iniciativa persoal.

Obxectivo xeral do proxecto: A finalidade principal deste proxecto é a mellora do equipamento da nosa entidade co fin de traballar en pro da autonomía e a adquisición de habilidades psicomotrices dos nenos/as e xoves.

 

Print

Print


DOWN ESPAÑADOWN GALICIA
 
Proxecto cofinanciado por:   

AENOR   IQ NET

 

Back to Top