CONCESIÓN DE AXUDAS MUNICIPAIS A DOWN PONTEVEDRA XUNTOS

CONCESIÓN DE AXUDAS MUNICIPAIS A DOWN PONTEVEDRA XUNTOS

CONCESIÓN DE AXUDAS MUNICIPAIS A DOWN PONTEVEDRA XUNTOS

Non hai comentarios en CONCESIÓN DE AXUDAS MUNICIPAIS A DOWN PONTEVEDRA XUNTOS

 

 

O Concello de Ribadumia notificou a entidade Down Pontevedra Xuntos, Asociación Síndrome de Down a concesión da axuda municipal a entidades e clubs sen fins de lucro, cumprindo os requisitos establecidos nas bases aprobadas ó efecto no BOP Nº58 DE 25.03.2019.

O Concello de Meaño concede a Down Pontevedra “Xuntos”, a subvención en concorrencia competitiva ao abeiro do programa de subvencións do concello de meaño, para o exercicio 2019.

 


DOWN ESPAÑADOWN GALICIA
 
Proxecto cofinanciado por:   

AENOR   IQ NET

 

Back to Top