A Deputación de Pontevedra aproba a Down Pontevedra “Xuntos”, Asociación Síndrome de Down a petición de axuda económica para o proxecto “REFORZO DA LINGUAXE ORAL. ÁREA VIDA ADULTA”.

A Deputación de Pontevedra aproba a Down Pontevedra “Xuntos”, Asociación Síndrome de Down a petición de axuda económica para o proxecto “REFORZO DA LINGUAXE ORAL. ÁREA VIDA ADULTA”.

A Deputación de Pontevedra aproba a Down Pontevedra “Xuntos”, Asociación Síndrome de Down a petición de axuda económica para o proxecto “REFORZO DA LINGUAXE ORAL. ÁREA VIDA ADULTA”.

Non hai comentarios en A Deputación de Pontevedra aproba a Down Pontevedra “Xuntos”, Asociación Síndrome de Down a petición de axuda económica para o proxecto “REFORZO DA LINGUAXE ORAL. ÁREA VIDA ADULTA”.

O proxecto levarase a cabo entre o 01/01/2023 e o 31/12/2023 dirixido a 46 persoas dentro da área de Vida Adulta é o intento por desenvolver a linguaxe  a través de aspectos visuais e en grupo, buscando os aspectos sociais que interveñen directamente no desenvolvemento da linguaxe e intentando realizar actividades lúdicas ou na comunidade, para conseguir unha linguaxe o máis funcional posible. Potenciar a Lingua Oral a través de aspectos visuais e mediante a interacción social, e dotar dun sistema de comunicación alternativo a aqueles que teñen grandes dificultades na expresión oral.

 

 

 

 

 


DOWN ESPAÑADOWN GALICIA
 
Proxecto cofinanciado por:   

AENOR   IQ NET

 

Back to Top