• Obradoiro de Xénero
  Obradoiro de Xénero
  Non hai comentarios en Obradoiro de Xénero

   

   

  Nome do proxecto: Obradoiro de Xénero

  Contía da achega: 2.764,70 €

  Breve descrición do proxecto: Este proxecto irá destinado a 27 usuarios/as da entidade e constará de diversos obradoiros que xirarán entorno a temática de xénero así como o fomento da igualdade entre homes e mulleres. Entendendo por isto a participación activa e equilibrada de ambos sexos en tódalas áreas da vida pública e privada, prestando especial atención a dobre condición que da orixe a actitudes discriminatorias: ser muller e ter unha discapacidade. Deste xeito, realizarase un “obradoiro de autoestima”, outro “obradoiro das emocións” e por último o obradoiro sobre “A relación con un mesmo”. Neles buscarase, entre outros aspectos, ampliar o coñecemento sobre si mesmos, a aceptación das propias limitacións, coñecer as diferentes emocións positivas e negativas, identificar as nosas características máis positivas ou non avergoñarse dos nosos aspectos máis negativos.

  Obxectivos do proxecto:

  • Fomentar e apoiar a participación activa das mulleres en tódolos ámbitos sociais.
  • Tomar conciencia da imaxe que temos sobre nos mesmos.
  • Fomentar a Igualdade de Xénero entre homes e mulleres.
  • Coñecer a realidade e os tipos de violencia de xénero.
  • Sensibilizar a os/as usuarios/as sobre unha educación entre iguais.

   

  logo depu

  Ler máis
 • Aula de formación para o programa de Vida Adulta
  Aula de formación para o programa de Vida Adulta
  Non hai comentarios en Aula de formación para o programa de Vida Adulta

   

   

  Nome do proxecto: Aula de formación para o programa de Vida Adulta.

  Contía da achega: 2.550 €

  Breve descrición do proxecto: Este programa baséase na adquisición de novos materiais aproveitando o máximo os espazos dispoñibles, adquirindo elementos que sexan móbiles e permitan unha maior funcionalidade. Mellorándose ademais a calidade dos materiais empregados, tanto estruturais (mesas e cadeiras) como tecnolóxicos, pois é unha condición relevante para a mellora da calidade do programa. Prestarase especial atención as características concretas do proceso de ensinanza – aprendizaxe das persoas con Síndrome de Down, facendo fincapé tanto na ruta visual como na vía principal de aprendizaxe.

  Obxectivo xeral do proxecto: Este proxecto ten como principal finalidade a mellora da dotación da aula destinada a dito programa, tanto a nivel estrutural como tecnolóxico.

  Fundación-Romanillos-logo

  Ler máis
 • Psicomotricidade de nenos e nenas coa Síndrome de Down
  Psicomotricidade de nenos e nenas coa Síndrome de Down
  Non hai comentarios en Psicomotricidade de nenos e nenas coa Síndrome de Down

  a

  a

  Nome do proxecto: Psicomotricidade de nenos e nenas coa Síndrome de Down.

  Contía da achega: 1.000 €

  Breve descrición do proxecto: O proxecto desenvolvese en dous dos programas que forman parte do Servizo de Promoción da Autonomía Persoal (SEPAP) da entidade: O Programa de Atención Temperá e o Programa de Apoio Personalizado. O primeiro deles vai dirixido a nenos e nenas coa Síndrome de Down e/ou discapacidade intelectual de 0 a 6 anos. No Programa de Apoio Personaliza
  do trabállase fundamentalmente o reforzo das aprendizaxes instrumentais básicas xunto co progresivo desenvolvemento de razoamentos lóxicos e a constante mellora da autoestima, prestando especial atención o desenvolvemento da autonomía e iniciativa persoal.

  Obxectivo xeral do proxecto: A finalidade principal deste proxecto é a mellora do equipamento da nosa entidade co fin de traballar en pro da autonomía e a adquisición de habilidades psicomotrices dos nenos/as e xoves.

   

  Print

  Print

  Ler máis
 • Atención integral a menores e adolescentes coa Síndrome de Down 2016/2019
  Atención integral a menores e adolescentes coa Síndrome de Down 2016/2019
  Non hai comentarios en Atención integral a menores e adolescentes coa Síndrome de Down 2016/2019

  a

  Nome do proxecto: Atención integral a menores e adolescentes coa Síndrome de Down 2016/2019 (prorrogado ata 2019).

  Contía da achega: 58.058,40 €

  Breve descrición do proxecto: Este proxecto vai dirixido a persoas coa Síndrome de Down e/ou Discapacidade Intelectual onde se traballarán liñas de actuación como o Desenvolvemento da Autonomía, o apoio educativo e desenvolvemento lingüístico, a coordinación con centros educativos e a sensibilización. Na primeira destas liñas de actuación preténdese abordar o proceso de maduración e crecemento das persoas con discapacidade e enlazar coa área de vida adulta. No referente o apoio educativo e o desenvolvemento lingüístico tratase de dar resposta a necesidade de apoio os procesos de escolarización e complementar os aprendizaxes escolares básicos e de desenvolver e mellorar a linguaxe oral das persoas con Síndrome de Down e/ou outra discapacidade intelectual. Por último, no referente a sensibilización actuarase tanto no entorno inmediato dos nenos/as e chicos/as así como na sociedade en xeral ofrecendo sesións de sensibilización nos colexios e institutos tanto a compañeiros/as como a profesionais participando en programas de formación de los/las profesores/as.

  Obxectivo xeral do proxecto: O obxectivo xeral perseguido con este proxecto basease en que os nenos e nenas coa Síndrome de Down estean incluídos no seu entorno, en todos os ámbitos e que sexan o mais independentes posible.

  Educo-Spanish

  Ler máis
 • Inclusión educativa de nenos e nenas coa Síndrome de Down
  Inclusión educativa de nenos e nenas coa Síndrome de Down
  Non hai comentarios en Inclusión educativa de nenos e nenas coa Síndrome de Down

   

  Nome do proxecto: Inclusión educativa de nenos e nenas coa Síndrome de Down.

  Contía da achega: 6.000,00 €

  Breve descrición do proxecto: Este é un programa da Asociación Down Pontevedra “Xuntos”, dirixido a os/ás seus/súas usuarios/as menores, cuxa finalidade é que estes/as acaden un maior nivel educativo e de inclusión social a través da realización de actividades sociais e educativas.

  Para levar a cabo este proxecto cóntase cun equipo multidisciplinar de profesionais que traballaran de xeito coordinado entre eles/as e en contacto directo e continuo tanto coas familias como cos colexios. A maiores, serán empregados todos aqueles recursos da comunidade que consideremos de interese para o desenvolvemento integral e a inclusión social das persoas usuarias.

  Obxectivo xeral do proxecto: Acadar un maior nivel educativo e de inclusión social dos nenos/as coa Síndrome de Down a través da realización de actividades sociais e educativas.

   

  logo depu

  Ler máis
 • Proxecto “Actívate” subvencionado pola Consellería de Políica Social (Servizo de Xuventude e Voluntariado)
  Proxecto “Actívate” subvencionado pola Consellería de Políica Social (Servizo de Xuventude e Voluntariado)
  Non hai comentarios en Proxecto “Actívate” subvencionado pola Consellería de Políica Social (Servizo de Xuventude e Voluntariado)

  Con fondos da Consellería de Política Social, o Servizo de Xuventude e Voluntariado concedeunos unha subvención para desenvolver o proxecto “Actívate” neste ano 2016.

  A través deste proxecto proporciónanse os apoios necesarios para que as persoas participantes cheguen a dispor das habilidades necesarias para aproveitar o seu tempo de ocio e lecer da forma máis autónoma posible, fomentando ó mesmo tempo a inclusión social e o uso dos servizos ordinarios da comunidade na que viven. Ademais contamos coa actividade de expresión corporal na que se desenvolven as habilidades sociais e persoais como contido transversal, que favorecerán as relacións interpersoais necesarias para o ocio.

   

  Ler máis
 • Formación e preparación de oposicións autonómicas e estatais
  Formación e preparación de oposicións autonómicas e estatais
  Non hai comentarios en Formación e preparación de oposicións autonómicas e estatais

  Nome do proxecto: Formación e preparación de oposicións autonómicas e estatais para persoas coa síndrome de Down e/ou discapacidade intelectual

  Contía da achega: 59.900,88€

  Breve descrición do proxecto: A partir da valoración individual de cada persoa coa síndrome de Down e/ou discapacidade intelectual participante, tratarase de deseñar un itinerario personalizado a través do cal se asignarán as accións formativas e recursos de apoio necesarios para afrontar unha oposición coas maiores garantías de éxito posible. O proxecto destinará o 100% das prazas ó tramo de idade comprendido entre os 21 e os 35 anos promovendo que mais do 45% das prazas sexan destinadas a mulleres con discapacidade.

  Obxectivo xeral do proxecto: Garantir a adquisición e mellora das competencias necesarias para presentarse a un proceso de oposición autonómica e/ou estatal que mellore as posibilidades de adaptación persoal ó proceso selectivo, así coma da súa superación con éxito.

   

   

   

   

  Ler máis
 • Convenio de colaboración co Concello de Pontevedra Programa Autonomía Persoal e Desenvolvemento Linguístico
  Convenio de colaboración co Concello de Pontevedra Programa Autonomía Persoal e Desenvolvemento Linguístico
  Non hai comentarios en Convenio de colaboración co Concello de Pontevedra Programa Autonomía Persoal e Desenvolvemento Linguístico

  Outro ano mais prorrogamos o convenio de colaboración co Concello de Pontevedra para o desenvolvemento do Programa de Autonomía Persoal e Desenvolvemento Lingüístico: Dirixido a acadar unha maior inclusión das persoas coa síndrome de Down e Discapacidade Intelectual.

  ayuntamiento-pontevedra-logo-vector-vertical-450x220

   

  Ler máis
 • Fomento e realización de actividades de voluntariado 2016
  Fomento e realización de actividades de voluntariado 2016
  Non hai comentarios en Fomento e realización de actividades de voluntariado 2016

  A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, dependente da Consellería de Política Social da Xunta de Galicia, afianza o seu compromiso coas persoas coa Síndrome de Down e/ou discapacidade intelectual cunha achega de 1.794,10€ ó proxecto “Imos Xuntos” de Down Pontevedra “Xuntos”.

  O principal obxectivo desta iniciativa é promover a acción voluntaria nos distintos Programas que se levan a cabo na entidade, coa finalidade de acadar un desenvolvemento pleno das persoas coa Síndrome de Down e/ou outro tipo de discapacidade intelectual.

  Este programa de voluntariado desenvolverase nas Áreas de Inclusión Educativa cun programa de apoio personalizado, na Área Complementaria nos programas de Expresión Corporal, Ócio e Tempo de Lecer . Igualmente farase fincapé na Área de Vida Adulta que pretende dotar dos apoios necesarios ás persoas que integran este colectivo.

  Beneficiáronse deste proxecto aproximadamente 3 voluntarios/as da asociación que colaboraron cun total de 55 nenos/as e mozos/as usuarios da entidade.

  A labor dos voluntarios é fundamental para facer posible que as persoas coa Síndrome de Down e/ou outro tipo de discapacidade intelectual acaden a súa inclusión en tódolos ámbitos axudando ó seu desenvolvemento pleno a través da participación en varios dos Programas que oferta a entidades.

  Ler máis
 • A Consellería de Economía, Emprego e Industria subvenciona a contratación de unha persoa desempregada en Down Pontevedra “Xuntos”
  A Consellería de Economía, Emprego e Industria subvenciona a contratación de unha persoa desempregada en Down Pontevedra “Xuntos”
  Non hai comentarios en A Consellería de Economía, Emprego e Industria subvenciona a contratación de unha persoa desempregada en Down Pontevedra “Xuntos”

  A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Economía, Emprego e Industria, subvenciona a contratación dunha persoa desempregada acollida ó programa de Garantía Xuvenil en Down Pontevedra “Xuntos”. Esta axuda está cofinanciada nun 91,89% polo FSE e a Iniciativa de Emprego Xuvenil, a través do Programa Operativo de Emprego Xuvenil.

  Esta achega, dun importe de 13.358,17€, empregarase para sufragar os custos salariais dos traballadores contratados e a súa cotización á Seguridade Social a xornada completa durante 7 meses.

  Os dous novos traballadores da Federación desempeñarán as súas funcións nos centros de traballo que Down Galicia ten en Santiago de Compostela e Pontevedra. As súas funcións xiran en torno o apoio ao programa de familias. O obxectivo é prestar apoio co programa de atención a familias co fin de dar resposta aos familiares en todos aqueles aspectos que poidan mellorar a calidade de vida do seu sistema familiar.

  Ler máis

DOWN ESPAÑADOWN GALICIA
 
Proxecto cofinanciado por:   

AENOR   IQ NET

 

Back to Top