Axuda da Consellería de Política Social – Programa Iniciativa Xove

Axuda da Consellería de Política Social – Programa Iniciativa Xove

Axuda da Consellería de Política Social – Programa Iniciativa Xove

Non hai comentarios en Axuda da Consellería de Política Social – Programa Iniciativa Xove

 

 

 

 

 

No abeiro da ORDE do 30 Abril de 2018 pola que se establecen as bases que rexen as axudas enmarcadas no Programa Iniciativa Xove e se procede á súa convocatoria.

Denominación e duración do proxecto:

“En rede coa contorna comunitaria”

A duración do proxecto abrangue desde o 01 de Xaneiro ata 15 de Outubro de 2019.

Descrición do proxecto:

Este proxecto busca proporcionar os apoios necesarios para que as persoas coa síndrome de Down e/ou outro tipo de discapacidade intelectual cheguen a dispor das habilidades necesarias para a participación efectiva na súa contorna, fomentando ao mesmo tempo a inclusión social e o uso dos servizos ordinarios da comunidade na que viven.

 


DOWN ESPAÑADOWN GALICIA
 
Proxecto cofinanciado por:   

AENOR   IQ NET

 

Back to Top