Progama de empoderamento de mulleres no colectivo da SD e/ou DI. Secretaría Xeral de Igualdade e FSE

Progama de empoderamento de mulleres no colectivo da SD e/ou DI. Secretaría Xeral de Igualdade e FSE

Progama de empoderamento de mulleres no colectivo da SD e/ou DI. Secretaría Xeral de Igualdade e FSE

Non hai comentarios en Progama de empoderamento de mulleres no colectivo da SD e/ou DI. Secretaría Xeral de Igualdade e FSE

Desde Down Pontevedra “Xuntos” estamos a levar a cabo o Programa de empoderamento de mulleres no colectivo da Síndrome de Down e/ou Discapacidade Intelectual (1 de outubro de 2020- ata o 30 de setembro 2021, ambos os dous incluídos). Dito programa, subvencionado pola Secretaría Xeral de Igualdade e Fondo Social Europeo 2014-2020 e que atende a 30 usuarias, fundaméntase nun proceso de concienciación, de aprendizaxe e adquisición de ferramentas para a transformación social a través do empoderamento individual (máis subxectivo) e colectivo (creación de redes e participación social).

Para acadalo, este artellase en cinco eixos: orientación e información sobre recursos, atención psicolóxica, mediación familiar, adquisición de habilidades persoais e sociais básicas ou de competencia de cara a mellora da empregabilidade e apoio e orientación laboral.

Todo isto co obxectivo de  favorecer e mellorar a calidade de vida das mulleres coa Síndrome de Down e/ou outra discapacidade intelectual e ás súas familiares
mulleres, contribuíndo ao seu desenvolvemento e evolución persoal ou laboral.

 


DOWN ESPAÑADOWN GALICIA
 
Proxecto cofinanciado por:   

AENOR   IQ NET

 

Back to Top