Concesión de subvencións destinadas a desenvolver accións no eido da cultura

Concesión de subvencións destinadas a desenvolver accións no eido da cultura

Concesión de subvencións destinadas a desenvolver accións no eido da cultura

Non hai comentarios en Concesión de subvencións destinadas a desenvolver accións no eido da cultura

O Concello de Pontevedra, concede a Down Pontevedra “Xuntos” unha subvención dirixida á realización de actividades culturais puntuais ou de carácter anual, no eido cultural en todas as súas vertentes, estas actividades deben ser iniciadas e rematadas entre o 01.09.2020 e o 31.08.2021.

A actividade cultural levada a cabo foi:

  • Proxecto Musical “COA PERCUSIÓN A TODAS PARTES”.

DOWN ESPAÑADOWN GALICIA
 
Proxecto cofinanciado por:   

AENOR   IQ NET

 

Back to Top