A Consellería de Economía, Emprego e Industria e o FSE, subvencionan a contratación de dúas persoas desempregadas en Down Pontevedra “Xuntos”

A Consellería de Economía, Emprego e Industria e o FSE, subvencionan a contratación de dúas persoas desempregadas en Down Pontevedra “Xuntos”

A Consellería de Economía, Emprego e Industria e o FSE, subvencionan a contratación de dúas persoas desempregadas en Down Pontevedra “Xuntos”

Non hai comentarios en A Consellería de Economía, Emprego e Industria e o FSE, subvencionan a contratación de dúas persoas desempregadas en Down Pontevedra “Xuntos”

C. Economia Empre e Indus

logo_YEI-FSE

GC-Pax-Enlaces_07

A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Economía, Emprego e Industria, subvenciona a contratación dúas persoas desempregadas acollidas ó programa de Garantía Xuvenil en Down Pontevedra “Xuntos”. Esta axuda está cofinanciada  polo FSE e a Iniciativa de Emprego Xuvenil, a través do Programa Operativo de Emprego Xuvenil.

Esta achega empregarase para sufragar os custos salariais dos traballadores contratados e a súa cotización á Seguridade Social a xornada completa durante 7 meses.

Os dous novos traballadores desempeñarán as súas funcións nas oficinas da nosa entidade en Pontevedra. O obxectivo é prestar apoio cos programas de “Xestión administraiva e redes” e “Adestramento laboral de persoas con discapacidade e síndrome de down”.

Obxectivos dos programas:

  • Xestión administrativa e redes: Apoio á responsable de administración nas tarefas propias desta área. Ademáis, para ó profesional supón a oportunidade de poñer en práctica os coñecementos adquiridos durante a formación previa, así como adquirir novas aprendizaxes relacionadas có ámbito da discapacidade.
  • Adestramento laboral de persoas con discapacidade e síndrome de down: Apoio e formación no posto, elaboración de materiais, mediación coa empresa, atención a familias. A participación do profesional suporá a implicación na detección das dificultades e a elaboración e busca das adaptacións necesarias para cada usuario/a e a consecutiva avaliación dos progresos obtidos.

 

NuevoDocumento 2018-11-20 18.03.51_2 NuevoDocumento 2018-11-20 18.03.51_1

 


DOWN ESPAÑADOWN GALICIA
 
Proxecto cofinanciado por:   

AENOR   IQ NET

 

Back to Top