Axuda da Consellería de Política Social – Programa Iniciativa Xove

Axuda da Consellería de Política Social – Programa Iniciativa Xove

Axuda da Consellería de Política Social – Programa Iniciativa Xove

Non hai comentarios en Axuda da Consellería de Política Social – Programa Iniciativa Xove

 

No abeiro da ORDE do 28 de abril de 2022 pola que se establecen as bases que rexen as axudas enmarcadas no Programa Iniciativa Xove e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2022 (código de procedemento BS306B).

Denominación do proxecto

“Contorna Activa” En Rede coa contorna comunitaria.

Duración do proxecto

O proxecto levarase a cabo dende o 1 de xaneiro ata o 15 de outubro de 2022.

Descrición do proxecto

Este proxecto busca proporcionar os apoios necesarios para que as persoas coa síndrome de Down e/ou outro tipo de discapacidade intelectual cheguen a dispor das habilidades necesarias para a participación efectiva na súa contorna, fomentando ao mesmo tempo a inclusión social e o uso dos servizos ordinarios da comunidade na que viven.


DOWN ESPAÑADOWN GALICIA
 
Proxecto cofinanciado por:   

AENOR   IQ NET

 

Back to Top