CONCESIÓN DA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO

CONCESIÓN DA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO

CONCESIÓN DA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO

Non hai comentarios en CONCESIÓN DA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO

A Dirección Xeral de Xuventude e voluntariado, pertencente á Consellería de Política Social e Xuventude da Xunta, concede a Down Pontevedra “Xuntos” unha subvención ao abeiro da Orde do 11 de xaneiro de 2023, pola que se regulan as bases que rexerán as subvencións para entidades de acción voluntaria de carácter privado para o fomento e a realización de actividades de voluntariado, e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 (código de procedemento BS508B).


DOWN ESPAÑADOWN GALICIA
 
Proxecto cofinanciado por:   

AENOR   IQ NET

 

Back to Top