A Deputación de Pontevedra ven de aprobar o proxecto “A IGUALDADE DAS MULLERES DESDE O PLANO SEXUAL E AFECTIVO: EMOCIÓNATE

A Deputación de Pontevedra ven de aprobar o proxecto “A IGUALDADE DAS MULLERES DESDE O PLANO SEXUAL E AFECTIVO: EMOCIÓNATE

A Deputación de Pontevedra ven de aprobar o proxecto “A IGUALDADE DAS MULLERES DESDE O PLANO SEXUAL E AFECTIVO: EMOCIÓNATE

Non hai comentarios en A Deputación de Pontevedra ven de aprobar o proxecto “A IGUALDADE DAS MULLERES DESDE O PLANO SEXUAL E AFECTIVO: EMOCIÓNATE

Dito proxecto está enmarcado dentro das Subvencións Dirixidas ás Entidades de Iniciativa Social sen Fins de  Lucro para o Fomento da Igualdade de Oportunidades e a Loita Contra a Violencia de Xénero aprobada a entidade Down Pontevedra “Xuntos”, Asociación Síndrome de Down.

O proxecto levarase a cabo entre o 02/01/2023 e o 31/12/2023 dirixido a 32 persoas usuarias coas que se traballa para fomentar a igualdade de oportunidade das mulleres con discapacidade intelectual e dotalas de maiores recursos informativos e formativos no plano sexual  e afectivo, así como potenciar o aproveitamento deste proceso no que se xerará aprendizaxe en sexualidade, afectividade e por ende en saúde integral.

 


DOWN ESPAÑADOWN GALICIA
 
Proxecto cofinanciado por:   

AENOR   IQ NET

 

Back to Top