Aula de formación para o programa de Vida Adulta

Aula de formación para o programa de Vida Adulta

Aula de formación para o programa de Vida Adulta

Non hai comentarios en Aula de formación para o programa de Vida Adulta

 

 

Nome do proxecto: Aula de formación para o programa de Vida Adulta.

Contía da achega: 2.550 €

Breve descrición do proxecto: Este programa baséase na adquisición de novos materiais aproveitando o máximo os espazos dispoñibles, adquirindo elementos que sexan móbiles e permitan unha maior funcionalidade. Mellorándose ademais a calidade dos materiais empregados, tanto estruturais (mesas e cadeiras) como tecnolóxicos, pois é unha condición relevante para a mellora da calidade do programa. Prestarase especial atención as características concretas do proceso de ensinanza – aprendizaxe das persoas con Síndrome de Down, facendo fincapé tanto na ruta visual como na vía principal de aprendizaxe.

Obxectivo xeral do proxecto: Este proxecto ten como principal finalidade a mellora da dotación da aula destinada a dito programa, tanto a nivel estrutural como tecnolóxico.

Fundación-Romanillos-logo


DOWN ESPAÑADOWN GALICIA
 
Proxecto cofinanciado por:   

AENOR   IQ NET

 

Back to Top