Proxecto de emprego con apoio

Proxecto de emprego con apoio

Proxecto de emprego con apoio

Non hai comentarios en Proxecto de emprego con apoio

 

 

Nome do proxecto: Proxecto de emprego con apoio

Contía da achega: 2.551,10 €

Breve descrición do proxecto: Este proxecto busca articular unha serie de medidas que contemplen accións de atención constante, individualizada e especializada dirixidas a aqueles colectivos con especiais dificultades de inserción. Neste colectivo destacan especialmente as persoas con discapacidade intelectual, considerado coma un dos colectivos con maior risco de exclusión social e laboral. Deste xeito, a fin de favorecer a participación no mercado de traballo das persoas con discapacidade, así como facilitarlle a formación e información que precisen, a entidade decide desenvolver un Servizo de Emprego con Apoio.

Obxectivos xerais do proxecto:

  • Orientar e informar os/as clientes/as sobre o seu perfil profesional e a conveniencia, se é o caso, de modificalo para acceder a ofertas laborais establecendo o seu Plan Personalizado de Inserción.
  • Potenciar a colaboración e implicación da familia do/a usuario/a en todos os procesos esenciais do servizo de emprego con apoio.
  • Por á disposición do/a cliente/a un sistema estruturado de apoio e acompañamento que lle guíe no proceso de inserción socio-laboral.
  • Concienciar aos/as empresarios/as e conseguir ofertas laborais axustadas ó perfil dos/das usuarios/as.

 

C. Economia Empre e Indus

 

 


DOWN ESPAÑADOWN GALICIA
 
Proxecto cofinanciado por:   

AENOR   IQ NET

 

Back to Top