Atención integral a menores e adolescentes coa Síndrome de Down 2016/2019

Atención integral a menores e adolescentes coa Síndrome de Down 2016/2019

Atención integral a menores e adolescentes coa Síndrome de Down 2016/2019

Non hai comentarios en Atención integral a menores e adolescentes coa Síndrome de Down 2016/2019

a

Nome do proxecto: Atención integral a menores e adolescentes coa Síndrome de Down 2016/2019 (prorrogado ata 2019).

Contía da achega: 58.058,40 €

Breve descrición do proxecto: Este proxecto vai dirixido a persoas coa Síndrome de Down e/ou Discapacidade Intelectual onde se traballarán liñas de actuación como o Desenvolvemento da Autonomía, o apoio educativo e desenvolvemento lingüístico, a coordinación con centros educativos e a sensibilización. Na primeira destas liñas de actuación preténdese abordar o proceso de maduración e crecemento das persoas con discapacidade e enlazar coa área de vida adulta. No referente o apoio educativo e o desenvolvemento lingüístico tratase de dar resposta a necesidade de apoio os procesos de escolarización e complementar os aprendizaxes escolares básicos e de desenvolver e mellorar a linguaxe oral das persoas con Síndrome de Down e/ou outra discapacidade intelectual. Por último, no referente a sensibilización actuarase tanto no entorno inmediato dos nenos/as e chicos/as así como na sociedade en xeral ofrecendo sesións de sensibilización nos colexios e institutos tanto a compañeiros/as como a profesionais participando en programas de formación de los/las profesores/as.

Obxectivo xeral do proxecto: O obxectivo xeral perseguido con este proxecto basease en que os nenos e nenas coa Síndrome de Down estean incluídos no seu entorno, en todos os ámbitos e que sexan o mais independentes posible.

Educo-Spanish


DOWN ESPAÑADOWN GALICIA
 
Proxecto cofinanciado por:   

AENOR   IQ NET

 

Back to Top